Google kalender
+

Google Calendar

Genereer automatisch evenementen in uw agenda en zorg ervoor dat u nooit dubbel wordt geboekt.

Google Calendar is een gratis webtoepassing die de Gmail-suite uitbreidt met functies voor tijdbeheer en planning. Appointlet integreert naadloos met uw Google Agenda en voegt een evenement toe wanneer er een nieuwe boeking wordt gemaakt.

We kunnen controleren op conflicten in uw beschikbaarheid met elke agenda in uw Google Agenda-account, inclusief degene die door u zijn gemaakt en met u zijn gedeeld.

Informatie zoals de naam van de deelnemer en de vergaderlocatie zijn opgenomen in elke Google-agenda, waardoor het gemakkelijk is om voorafgaand aan een evenement bij te praten. Deelnemers ontvangen een kopie van die agenda-afspraak met dezelfde details, zodat beide partijen op dezelfde pagina staan.

Wanneer een vergadering wordt geannuleerd of opnieuw gepland, zal Appointlet de Google Agenda-afspraak automatisch verplaatsen of verwijderen. Dit zorgt ervoor dat uw agendaweergave een nauwkeurige weerspiegeling is van uw daadwerkelijke vergaderingen.

Andere integraties

In minder dan 2 minuten aan de slag