Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: Mei 21, 2020

Bij Appointlet (“Service”) nemen we privacy en de veiligheid van uw gegevens zeer serieus, dus we willen graag transparant met u zijn over hoe we deze verzamelen, gebruiken en beschermen.

Veel van wat u in dit document leest, is bedoeld om verschillende wetten en voorschriften aan te pakken, zoals de GDPR en CCPA. Dat gezegd hebbende, willen we even de tijd nemen om een ​​paar filosofieën met u te delen die aangeven hoe we hier bij Appointlet nu en in de toekomst omgaan met gegevens en privacy:

 • Gegevens die u ons verstrekt, of die namens u worden verzameld, zijn volledig uw eigendom en zullen op verzoek voor u beschikbaar zijn en op verzoek worden verwijderd.
 • We beschouwen gegevens als een verplichting en verzamelen en delen alleen het minimumbedrag dat nodig is om u een geweldige service te bieden.

We hebben ons best gedaan om dit document zo duidelijk en gemakkelijk te begrijpen mogelijk te maken, maar als u vragen heeft, aarzel dan niet om uitreiken.

Als u het niet eens bent met dit beleid, dient u onze Service niet te openen of te gebruiken.

Op wie is dit beleid van toepassing?

 • Onze klanten die zich hebben aangemeld voor onze service
 • Eindgebruikers van onze klanten die interactie hebben met onze service

Wat deze polis dekt

Het doel van dit beleid is om u inzicht te geven in:

 • Welke gegevens we van u verzamelen
 • Welke gegevens we automatisch verzamelen
 • Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen
 • Hoe we gegevens delen die we verzamelen
 • Hoe we gegevens die we verzamelen opslaan en beveiligen
 • Hoe u uw gegevens kunt openen en beheren
 • Andere belangrijke privacy-informatie

Welke gegevens we van u verzamelen

We verzamelen gegevens over u wanneer u deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van onze Service, zoals hieronder beschreven.

 • Account- en profielinformatie - We verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert voor de Service, zoals naam en e-mailadres, evenals andere verschillende instellingen en contactgegevens.
 • Inhoud die u via onze Service levert – Bij het gebruik van onze Service verzamelen we verschillende informatie over uw bedrijf en de Services die u aan uw klanten levert.
 • Informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen – Als u ervoor kiest om onze klantenondersteuning te gebruiken, verzamelen we alle informatie die u met ons deelt.
 • Betalingsinformatie – Als u besluit te upgraden naar een van onze premiumplannen, verzamelen we betalingsinformatie zoals creditcardgegevens.

Welke gegevens we automatisch verzamelen

Door gebruik te maken van de Dienst is er bepaalde informatie die wij automatisch van u krijgen.

 • Uw gebruik van de Service – Wanneer u de Service gebruikt, houden we bepaalde informatie bij om ons te helpen beter te begrijpen hoe u de Service gebruikt, zoals welke functies u gebruikt en hoe vaak.
 • Apparaat- en verbindingsinformatie – We verzamelen verschillende stukjes informatie over uw netwerkverbinding, zoals IP-adres, zodat we de Service kunnen beschermen tegen misbruik. We verzamelen ook informatie over uw apparaat, zoals welk type het is (laptop, tablet, enz.) en welke browser u gebruikt, zodat we de kwaliteit van de Service kunnen verbeteren en eventuele problemen kunnen oplossen.
 • Cookies en andere trackingtechnologieën – Onze Service maakt gebruik van cookies zodat we u kunnen herkennen nadat u zich hebt aangemeld. Ze helpen ons ook u te identificeren bij het oplossen van problemen.

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

Hoe we uw gegevens gebruiken, hangt af van hoe u de Service gebruikt. Dit zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

 • Om de Service te verlenen en uw ervaring aan te passen – We gebruiken uw informatie om de Service te leveren en deze aan uw behoeften aan te passen.
 • Voor productontwikkeling en onderzoek – Om onze Service te verbeteren, kijken we vaak naar onze klantgegevens om beter te begrijpen waarvoor u de Service gebruikt. Als we bijvoorbeeld vaststellen dat klanten bepaalde aanbieders van webconferenties gebruiken, zullen we die informatie gebruiken om integraties met die services te ontwikkelen.
 • Voor klantenondersteuning - We gebruiken uw informatie om technische problemen op te lossen en om te reageren op verzoeken om hulp.
 • Voor veiligheid en beveiliging - We gebruiken informatie over u om uw account te verifiëren en te controleren op verdacht of frauduleus gedrag.

Hoe we gegevens delen die we verzamelen

Onze Service vereist inherent het delen van sommige van uw gegevens met andere Service-gebruikers en sommige derde partijen om te kunnen functioneren.

Delen met andere servicegebruikers

 • Voor planning – We moeten sommige van uw gegevens met hen delen, zodat ze weten wat ze plannen en met wie.
 • Voor administratie – Voor bepaalde soorten accounts delen we uw gegevens met de beheerder(s) van het account. Uw naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld gedeeld met uw accountbeheerder.

Delen met derden

Derden met wie we gegevens delen, doen dit onder directe instructie van ons en houden zich aan het beleid dat is ontworpen om uw informatie te beschermen.

 • Serviceproviders – We werken samen met enkele externe serviceproviders om klantenondersteuning, hosting/ontwikkeling, betalingsverwerking en communicatie mogelijk te maken.
 • Integratiepartners – Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze verschillende integraties, zullen we de minimale hoeveelheid gegevens met hen delen om de gewenste taak uit te voeren.
 • Juridische / wetshandhaving - In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we informatie over u delen met een derde partij als we denken dat delen noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of overheidsverzoeken.

Hoe we gegevens die we verzamelen opslaan en beveiligen

We gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken waar van toepassing altijd branchenormen.

Hoe we gegevens opslaan en verzenden

 • We slaan uw gegevens op in een datacenter van Amazon Web Services in de Verenigde Staten. U kunt meer lezen over hun fysieke beveiliging hier.
 • We gebruiken altijd beveiligde verbindingen (TLS/SSL) om gegevens tussen Servicegebruikers en derden te verzenden.
 • We versleutelen alle gegevens die zijn opgeslagen in onze databases in rust.
 • Betalingsgegevens worden opgeslagen bij onze factureringsprovider, die voldoet aan PCI-DSS
 • De toegang tot onze database is beperkt tot een selecte groep medewerkers.

We doen ons best om uw gegevens te beschermen door middel van een aantal veiligheidsmaatregelen, maar onthoud dat geen enkel systeem 100% veilig is.

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren gebruikersgegevens voor verschillende tijdsperioden, afhankelijk van het type gegevens en hoe u onze Service hebt geconfigureerd.

 • Accountgegevens - We bewaren accountgegevens voor de levensduur van het account, omdat het verplicht is om de Service te gebruiken. We bewaren ook alle gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen.
 • Inhoud die u verstrekt - Als uw account is gedeactiveerd, bewaren we een deel van uw inhoud zodat andere gebruikers van de Service waarmee u hebt samengewerkt de Service op de verwachte manier kunnen blijven gebruiken.
 • Boekingsgegevens - Standaard bewaren we boekingsgegevens voor de levensduur van het account. U kunt onze Service echter configureren om boekingsgegevens automatisch te verwijderen gedurende een bepaalde periode nadat deze niet langer nuttig voor u zijn.
 • Betalingsgegevens - We bewaren betalingsgegevens voor de levensduur van het account, omdat dit verplicht is om onze Service te gebruiken.

Melding van inbreuk op de beveiliging

We zullen u binnen 72 uur op de hoogte stellen van een beveiligingsinbreuk of configuratiezwakte waardoor uw gegevens mogelijk zijn blootgesteld.

Hoe u uw gegevens kunt openen en beheren

We geloven er sterk in om u toegang te geven om uw gegevens naar believen te exporteren of te verwijderen.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten die op elk moment kunnen worden uitgeoefend:

 • Het recht om een ​​kopie van uw gegevens op te vragen in een gestructureerd, elektronisch formaat
 • Het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens
 • Het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen (“Recht om te worden vergeten”)

In sommige gevallen kunnen we mogelijk niet voldoen aan verzoeken, zoals een situatie waarin naleving ertoe zou leiden dat de persoonlijke gegevens van een andere gebruiker worden blootgesteld, of waar we bij wet verboden zijn.

In situaties waarin u ons heeft gevraagd uw gegevens met een derde partij te delen, moet u mogelijk contact opnemen met die partijen om aan uw verzoek te voldoen.

Als u onopgeloste problemen heeft of denkt dat uw rechten zijn geschonden, heeft u mogelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in uw land van verblijf.

Een gegevensverzoek indienen

In sommige gevallen hebben we geautomatiseerde tools om u te helpen uw gegevens te verkrijgen of te verwijderen, en in andere gevallen moet u een gegevensverzoek indienen bij ons klantenserviceteam.

Om een ​​gegevensverzoek in te dienen, logt u in op uw account en gebruikt u de tools voor klantenondersteuning. U kunt ons ook een e-mail sturen vanaf het adres dat u heeft gebruikt om het account aan te maken.

In sommige situaties kunnen we om aanvullend identiteitsbewijs vragen, zodat we de privacy van onze andere klanten kunnen waarborgen.

Toegang krijgen tot uw gegevens en deze bijwerken

Met onze Service heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze bijwerken vanuit de Service. U hebt bijvoorbeeld toegang tot uw profielinformatie vanuit uw account, evenals tot boekingsgegevens en andere inhoud die u ons eerder had verstrekt.

Hoe u uw gegevens kunt verwijderen

Als u accountgegevens wilt laten verwijderen, dient u een gegevensverzoek in. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens in uw profiel mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Afmelden voor communicatie

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele berichten van ons door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan elke e-mail. Zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor promotionele e-mails, blijft u transactionele e-mails van ons ontvangen.

data portabiliteit

Gegevensportabiliteit is de mogelijkheid om sommige van uw gegevens te verkrijgen in een formaat dat u van de ene Service naar de andere kunt verplaatsen. Indien u daarom verzoekt, zullen wij u een elektronisch bestand van uw accountgegevens bezorgen.

Andere belangrijke privacy-informatie

Ons beleid ten aanzien van kinderen

Onze Service is niet bedoeld voor personen onder de 16 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van hen.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en als ze significant zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en binnen de Service. We bewaren ook eerdere versies van dit beleid, die op verzoek beschikbaar zijn. U wordt geadviseerd dit beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in dit beleid, moet u stoppen met het gebruik van de Service.

Stuur ons een bericht:

Als u vragen, opmerkingen of gegevensverzoeken heeft, kunt u contact opnemen door in te loggen op onze Service en de klantenservice-tool daar te gebruiken, of door een e-mail te sturen naar help+privacy@appointlet.com.