+

Hubspot CRM

Skicka din bokningsinformation till Hubspot CRM och skapa nya kundposter eller uppdatera befintliga.

Hubspot är ett verktyg för hantering av kundrelationer som hjälper sälj- och kundteam att ge bättre service. Med stöd för obegränsade användare, data och upp till en miljon kontakter utan tidsbegränsning eller utgångsdatum kan Hubspot CRM vara värd för företag i nästan alla storlekar.

När en prospekt går in i din säljtratt och schemalägger en försäljningsdemo kan du automatiskt skicka in sina bokade data från Appointlet direkt till Hubspot som en ny klientpost. Detta möjliggör bättre spårning av leads och hjälper till att förbättra kundkonverteringar.

Efter samtalet kan dina säljare spela in mötesanteckningar för resten av teamet att granska. Dessa anteckningar skapar kontinuitet genom försäljningscykeln och är värdefulla senare under överlämnandet mellan dina försäljnings- och kundframgångsteam.

Att hålla detaljerade mötesanteckningar i dina kundposter möjliggör snabb åtkomst till viktiga kontodetaljer, vilket leder till bättre kundrelationer och högre lagringsgrad.

Andra integrationer

Kom igång på mindre än två minuter