+

Säker betalning för dina tjänster i förväg

Många småföretag använder Square för sin försäljningsplats i butiken. För företag som säljer framtida tjänster är det viktigt att ha ett schemaläggningssystem på plats. Square erbjuder en mötesapp, men det har vissa begränsningar. 

Det är därför som så många företag använder en schemaläggningsapp från tredje part som Appointlet för att hantera sin möteskoordinering.

Appointlet låter dig tilldela ett pris till varje typ av tjänst du erbjuder. När kunderna slutför en bokning och gör sin betalning behandlar Square den transaktionen åt dig.

Med förskottsbetalning krävs har du lättare att hålla folk vid sin mötestid. Du kan också skydda dig mot de ekonomiska effekterna av utebliven ankomst. Lägg bara en återbetalningspolicy på din schemaläggningssida.

Genom att integrera Square med Appointlet kan du utöka dina schemaläggningsmöjligheter och samtidigt behålla Square som din centrala plats för faktureringstransaktioner.

Andra integrationer

Kom igång på mindre än två minuter