Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 21 maj 2020

På Appointlet ("Tjänsten") tar vi integritet och säkerheten för dina data på största allvar, så vi vill vara transparenta med dig om hur vi samlar in, använder och skyddar dem.

Mycket av det du kommer att läsa i det här dokumentet är utformat för att hantera olika lagar och förordningar som t.ex GDPR och CCPA. Som sagt, vi skulle vilja ta en stund och dela med oss ​​av några filosofier som vägleder hur vi behandlar data och integritet här på Appointlet nu och framåt:

 • Data som du tillhandahåller oss, eller som samlas in för din räkning, ägs helt av dig och kommer att vara tillgänglig för dig på begäran och tas bort på begäran.
 • Vi betraktar data som ett ansvar och samlar bara in och delar det minimibelopp som krävs för att ge dig en fantastisk service.

Vi har ansträngt oss för att göra detta dokument så tydligt och lätt att förstå som vi kan, men om du har några frågor, tveka inte att nå ut.

Om du inte godkänner denna policy, vänligen besök eller använd inte vår tjänst.

Vem denna policy gäller

 • Våra kunder som har registrerat sig för vår tjänst
 • Slutanvändare av våra kunder som interagerar med vår tjänst

Vad denna policy omfattar

Målet med denna policy är att hjälpa dig förstå:

 • Vilken data vi samlar in från dig
 • Vilken data vi samlar in automatiskt
 • Hur vi använder data vi samlar in
 • Hur vi delar data vi samlar in
 • Hur vi lagrar och säkrar data vi samlar in
 • Hur du kan komma åt och hantera din data
 • Annan viktig sekretessinformation

Vilken data vi samlar in från dig

Vi samlar in data om dig när du tillhandahåller den till oss genom att använda vår tjänst, enligt beskrivningen nedan.

 • Konto- och profilinformation – Vi samlar in information om dig när du registrerar dig för Tjänsten, såsom namn och e-postadress, samt andra olika inställningar och kontaktuppgifter.
 • Innehåll du tillhandahåller genom vår tjänst – När du använder vår tjänst samlar vi in ​​olika information om ditt företag och de tjänster du tillhandahåller dina kunder.
 • Information du tillhandahåller via våra supportkanaler – Om du väljer att använda vår kundsupport kommer vi att samla in all information du väljer att dela med oss.
 • Betalningsinformation – Om du bestämmer dig för att uppgradera till en av våra premiumplaner kommer vi att samla in betalningsinformation som kreditkortsuppgifter.

Vilken data vi samlar in automatiskt

Genom att använda Tjänsten får vi viss information från dig automatiskt.

 • Din användning av tjänsten – När du använder tjänsten spårar vi viss information för att hjälpa oss att bättre förstå hur du använder tjänsten, till exempel vilka funktioner du använder och hur ofta.
 • Enhets- och anslutningsinformation – Vi samlar in olika delar av information om din nätverksanslutning, såsom IP-adress, så att vi kan skydda Tjänsten mot missbruk. Vi samlar också in information om din enhet såsom vilken typ det är (bärbar dator, surfplatta, etc) och vilken webbläsare du kör så att vi kan förbättra kvaliteten på Tjänsten, samt lösa eventuella problem du kan stöta på.
 • Cookies och annan spårningsteknik – Vår tjänst använder cookies så att vi kan känna igen dig efter att du loggat in. De hjälper oss också att identifiera dig när vi löser problem.

Hur vi använder data vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter beror på hur du använder Tjänsten. Dessa är de syften som vi använder dina uppgifter för.

 • För att tillhandahålla tjänsten och anpassa din upplevelse – Vi använder din information för att tillhandahålla tjänsten och skräddarsy den efter dina behov.
 • För produktutveckling och forskning – För att förbättra vår tjänst kommer vi ofta att titta på vår kunddata för att bättre förstå vad det är du använder tjänsten till. Om vi ​​till exempel upptäcker att kunder använder vissa webbkonferensleverantörer kommer vi att använda den informationen för att utveckla integrationer med dessa tjänster.
 • För kundsupport – Vi använder din information för att lösa tekniska problem och för att svara på förfrågningar om hjälp.
 • För säkerhet och säkerhet – Vi använder information om dig för att verifiera ditt konto och för att övervaka misstänkt eller bedrägligt beteende.

Hur vi delar data vi samlar in

Vår tjänst kräver i sig att en del av dina uppgifter delas med andra tjänstanvändare och vissa tredje parter för att fungera.

Dela med andra tjänstanvändare

 • För schemaläggning – Vi måste dela en del av din data med dem så att de vet vad de schemalägger och med vem.
 • För administration – För vissa typer av konton kommer vi att dela din information med administratören/administratörerna för kontot. Till exempel delas ditt namn och din e-postadress med din kontoadministratör.

Dela med tredje part

Tredje parter som vi delar data med gör det under direkta instruktioner från oss och följer policyer som är utformade för att skydda din information.

 • Tjänsteleverantörer – Vi arbetar med ett fåtal tredjepartstjänsteleverantörer för att möjliggöra kundsupport, hosting/utveckling, betalningshantering och kommunikation.
 • Integrationspartners – Om du väljer att dra fördel av våra olika integrationer kommer vi att dela den minsta mängden data med dem för att utföra önskad uppgift.
 • Juridisk / brottsbekämpande - Under exceptionella omständigheter kan vi dela information om dig med en tredje part om vi anser att delning är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar, förordningar eller statliga förfrågningar.

Hur vi lagrar och säkrar data vi samlar in

Vi är extremt försiktiga när vi hanterar dina uppgifter och använder alltid industristandarder där det är tillämpligt.

Hur vi lagrar och överför data

 • Vi lagrar dina uppgifter i ett Amazon Web Services-datacenter i USA. Du kan läsa mer om deras fysiska säkerhet här..
 • Vi använder alltid säkra anslutningar (TLS/SSL) för att överföra data mellan tjänstens användare och tredje part.
 • Vi krypterar all data som lagras i våra databaser i vila.
 • Betalningsdata lagras hos vår faktureringsleverantör, som är PCI-DSS-kompatibel
 • Tillgången till vår databas är begränsad till en utvald grupp anställda.

Vi anstränger oss för att skydda din data genom ett antal säkerhetsåtgärder, men kom ihåg att inget system är 100 % säkert.

Hur länge vi sparar data

Vi behåller användardata under olika lång tid, beroende på vilken typ av data och hur du har konfigurerat vår tjänst.

 • Kontodata – Vi behåller kontodata under hela kontots livstid, eftersom det är obligatoriskt att använda Tjänsten. Vi behåller också all information som är nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter och lösa tvister.
 • Innehåll du tillhandahåller – Om ditt konto är inaktiverat behåller vi en del av ditt innehåll så att andra tjänstanvändare som du har samarbetat med ska kunna fortsätta använda tjänsten på ett förväntat sätt.
 • Bokningsdata – Som standard behåller vi bokningsdata under hela kontots livstid. Du kan dock konfigurera vår tjänst att automatiskt radera bokningsdata en viss tid efter att den inte längre är användbar för dig.
 • Betalningsdata – Vi behåller betalningsdata under hela kontots livstid eftersom det är obligatoriskt för att kunna använda vår tjänst.

Meddelande om säkerhetsintrång

Vi kommer att meddela dig inom 72 timmar efter att vi blivit medvetna om ett säkerhetsbrott eller en konfigurationssvaghet som kunde ha gjort att dina data kunde avslöjas.

Hur du kan komma åt och hantera din data

Vi tror starkt på att ge dig tillgång till att exportera eller radera din data efter behag.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter som kan utövas när som helst:

 • Rätten att begära en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, elektroniskt format
 • Rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter
 • Rätten att begära radering av dina uppgifter ("Rätten att bli glömd")

I vissa fall kanske vi inte kan följa förfrågningar, till exempel en situation där efterlevnad skulle resultera i att en annan användares personuppgifter exponeras, eller där vi är förbjudna enligt lag.

I situationer där du har bett oss att dela dina uppgifter med en tredje part kan du behöva kontakta dessa parter för att få din begäran uppfylld.

Om du har olösta problem eller känner att dina rättigheter har kränkts kan du ha rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet i ditt hemland.

Hur man gör en dataförfrågan

I vissa fall har vi automatiserade verktyg för att hjälpa dig att få eller radera din data, och i andra fall måste du göra en dataförfrågan till vårt kundsupportteam.

För att göra en dataförfrågan, vänligen logga in på ditt konto och använd kundsupportverktygen. Alternativt kan du skicka oss ett e-postmeddelande från den adress du använde för att skapa kontot.

I vissa situationer kan vi be om ytterligare bevis på identitet så att vi kan säkerställa integriteten för våra andra kunder.

Hur du kommer åt och uppdaterar din data

Vår tjänst låter dig komma åt och uppdatera din information från tjänsten. Du kan till exempel komma åt din profilinformation från ditt konto, såväl som bokningsdata och annat innehåll som du tidigare hade tillhandahållit oss.

Hur du raderar din data

Om du vill att kontodata ska raderas, gör en databegäran. Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter i din profil för journalföringsändamål eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Välj bort kommunikation

Du kan välja bort att ta emot reklammeddelanden från oss genom att använda länken för att avsluta prenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande. Även efter att du har valt bort reklammeddelanden kommer du att fortsätta att få transaktionsmeddelanden från oss.

Dataportabilitet

Dataportabilitet är möjligheten att få en del av dina data i ett format som du kan flytta från en tjänst till en annan. Om du begär det kommer vi att förse dig med en elektronisk fil med dina kontouppgifter.

Annan viktig sekretessinformation

Vår policy gentemot barn

Vår tjänst är inte utformad för individer under 16 år och vi samlar inte medvetet in personlig information från dem.

Ändringar av denna policy

Vi kan komma att ändra denna policy då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och om de är betydande kommer vi att meddela dig via e-post och inom tjänsten. Vi kommer även att behålla tidigare versioner av denna policy som är tillgängliga på begäran. Du rekommenderas att granska denna policy regelbundet för eventuella ändringar.

Om du inte håller med om några ändringar av denna policy måste du sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller dataförfrågningar, vänligen kontakta oss genom att logga in på vår tjänst och använda kundsupportverktyget där, eller genom att mejla oss på help+privacy@appointlet.com.